Thoughtful design has the power to transform brands and grow businesses.
Foto-PettineMockup

Creative Branding Cho Doanh Nghiệp Sáng Tạo

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ

Doanh nghiệp của bạn dù trong lĩnh vực Photography, Videography, Makeup, Clothing, Nails & Spa, Cafe hay lĩnh vực liên quan đòi hỏi tính sáng tạo, đang tìm lối ra để phát triển doanh nghiệp mình một cách bền vững. Branding không đơn giản là việc thiết kế logo sao cho bắt mắt, mà đó là kết quả của quá trình phân tích, thấu hiểu doanh nghiệp từ đó xây dựng kế hoạch thương hiệu giúp khách hàng nhận diện và hiểu đúng về các giá trị thương hiệu mà doanh nghiệp đó muốn truyền tải. Với 10 năm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, với đội ngũ marketing, content và designers, chúng tôi sẽ giúp bạn biến những kế hoạch trên giấy thành những mục tiêu và kế hoạch phát triển thương hiệu có lộ trình rõ ràng cho doanh nghiệp của bạn.

Our Recent Projects

BRAND IDENTITY & WEBSITES

Quy Trình Triển Khai

GÓI CREATIVE BRANDING

1. KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU

Tiến hành tìm hiểu tất cả các thông tin về thương hiệu, chiến lược marketing đã thực hiện, các tài liệu, ấn phẩm tiếp thị đang được sử dụng. Từ đó thấu hiểu hiểu hoàn cảnh kinh doanh cụ thể của từng khách hàng.

2. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Sau khi nắm bắt được yêu cầu cụ thể và mong muốn của khách hàng, chúng tôi sẽ lên kế hoạch phát triển thương hiệu hợp lý kèm chi tiết các hạng mục công việc, thời gian, cách thức tiến hành rõ ràng.

3. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Hai bên sẽ cùng làm việc để hoàn thành tất cả các hạng mục theo cam kết định trước. Khách hàng được biết quá trình và tham gia góp ý hoàn thiện từng hạng mục trong kế hoạch phát triển thương hiệu.

4. ĐO LƯỜNG & BÀN GIAO

Để biết kế hoạch thành công ở mức độ nào chúng tôi sẽ đo lường theo các KPI đã cam kết với phía khách hàng trước khi triển khai đồng thời bàn giao các hạng mục khác trong kế hoạch thương hiệu.

clover-and-crow-branding-winnipeg-logo-design-web-design-studio-verde-aveda-salon

Lợi Ích Của Creative Branding

  • Đánh giá một cách toàn diện thương hiệu hiện tại và kế hoạch phát triển thương hiệu
  • Tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.
  • Giảm thiểu thời gian thực hiện toàn bộ công việc.
  • Giúp doanh nghiệp nhanh chóng quảng bá được hình ảnh thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của mình.
  • Xây dựng thương hiệu đồng nhất thông qua tất cả các yếu tố từ logo đến website.

Schedule a Call to discuss your Brand project.

HAVING QUESTIONS?

Book A Call

Logo Design Package

+ BRAND STORY QUESTIONAIRE
+ LOGO & MARK DEVELOPMENT
+ BUSINESS CARD DESIGN
+ TYPOGRAPHY SELECTION
+ CUSTOM COLOR PALETTE
+ BRAND GUIDE KIT
+ PRINT AND WEB FILES
+ TWO ROUND OF REFINEMENT
+ 1-2 WEEKS DEVELOPMENT

Have a visual direction in mind but want to have it professionally created for you? Make sure your business is visually consistent and it represents your brand identity.

Exclusive Brand Build Out

+ BRAND STRATEGY SESSION
+ BRAND STORY QUESTIONAIRE
+ LOGO & MARK DEVELOPMENT
+ STATIONERY DESIGNS
+ TYPOGRAPHY & COLOR PALETTE
+ BRAND GUIDE KIT
+ PRINT AND WEB FILES
+ TWO ROUND OF REFINEMENT
+ 2-3 WEEKS DEVELOPMENT

Your business has made huge changes which require your brand to be more mature, consistent and in line with the objectives you have for both your business and life.

Website Design Package

+ WEBSITE CONSULTATION SESSION
+ WIREFRAME BUILD FOR DISCUSSION
+ CUSTOM DEVELOPMENT ON PLATFORMS
+ RESPONSIVE WEBSITE DESIGN (6 PAGES)
+ DETAILED TUTORIAL PDF AND VIDEO
+ TWO ROUND OF REFINEMENT
+ 2-3 WEEKS DEVELOPMENT
+ OPTIONAL ADD-ONS PER REQUEST

Perfect for the business that is looking for unique presence that is strategically customized to your target audience. We only customize websites on main platforms which are WordPress, Showit and Squarespace.

“The customer service was insanely good, Mark and the other guys responded quickly and were very helpful with the many questions I had. No question was too small or too large to address. I’m so glad I decided to finally take the plunge into Filmslooks Themes !”

Benji Hash – Wedding Photographer

Powerful Features
for your Portfolio

FUNCTIONALITY AND CUSTOMIZATION

Each theme has been crafted with you in mind. Each block offers you the possibility to display your portfolio and to tell your story in the best way possible. With our new block builder, the power is in your hands. Check out a few of the features our themes offer below.